Index
Modeller
Länkar
Kontakta

 

OBS SE UPP FÖR PLAGIAT AV DENNA SIDA

Det finns en sida på Internet som är ett plagiat (en kopia) på min sida. Personen som plagierar den här hemsidan har endast ändrat lite i text och kod.

Formuleringar, styckeindelningar, karta, upplägg av modeller, design, kontaktinformation, policy m.m. är taget rakt av från min sida. T.o.m. min text om copyrightskydd är kopierad i sin helhet utan ändringar. Ruttet!

Personen använder även ett nickname som är snarlikt mitt på olika communities på nätet.

Personen ifråga har troligen även kontaktat mig via e-mail och utgett sig för att vara en tjej som vill bli fotograferad. (Jag skickar kontrakt till de som så önskar för att man ska kunna se villkoren för fotograferingen.) Anledningen till att jag tror att detta skett är att man kan återfinna delar av texten i mitt kontrakt och exakta formuleringar ur detta på den här personens hemsida.

Jag är mycket seriös i kontakten med de personer jag fotograferar och vill varna för att förväxling kan ske med den här personen som uppenbarligen är inte är seriös.


/Fredrik